Oriveden Keskuskoulu
Orivedenkoulut.net   [Matematiikka] [Englanti] [Äidinkieli]  
     
 

Etusivulle
Yhteystiedot
Peda.net - Kultavuori

Wilma

Oppilaskunta
Koulun kerhot
Esiopetusryhmä
Pienryhmät
Iltapäivätoiminta

Galleria
Oppiva Orivesi
Ratas
Seudun TVT-portaali

Säännöt
Loma-ajat
Kirjasto
Liikunta
Oppilashuolto
Terveydenhoito
Ruokalista
Linkit

Kansainvälisyys
Comenius 2009-2011
Comenius 2011-2013
English homepages

English pages

KiVa koulu logo

 

OPPILASHUOLTO

Oppilashuolto on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä.

Oppilashuoltoryhmä OHR

Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Oppilashuoltotyötä koordinoidaan oppilashuoltoryhmässä. Koulumme oppilashuoltoryhmän (OHR:n) muodostaa rehtori, erityisopettaja, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, asianomainen luokanopettaja ja tarvittaessa perheneuvolan psykologi.

Oppilashuoltoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti torstaisin. Oppilashuoltoryhmän tehtävä on tukea oppilaiden koulunkäyntiä, oppimista ja hyvinvointia koulussa, opettajien ja muun henkilöstön työskentelyä sekä kodin ja koulun yhteistyötä. Pyrkimyksenä on ennaltaehkäistä koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvien ongelmien syntymistä ja edistää oppilaiden varhaista tukemista.

Kaikki opettajat käyvät vuorollaan kertomassa luokkansa/ryhmiensä kuulumisia oppilashuoltoryhmälle kerran pari lukuvuodessa. Tästä OHR-vierailustaan opettajat tiedottavat huoltajille. Yksittäisen oppilaan asioita käsiteltäessä pidetään erillisiä palavereita ja huoltajat kutsutaan mukaan palaveriin.

Kaikki kouluyhteisön jäsenet ja huoltajat voivat tarvittaessa tuoda oppilaita, luokkia tai koko koulua koskevia asioita tai huoliaan OHR:n käsittelyyn.
Kaikkia oppilashuoltoryhmän jäseniä sitoo salassapitovelvollisuus.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka voi puuttua erilaisiin ongelmatilanteisiin
oppilaiden, opettajien tai oppilaiden huoltajien pyynnöstä. Kuraattorin tehtävänä on tukea
oppilaita koulunkäynnissä ja muussa sosiaalisessa kasvussa. Luottamuksellisissa keskusteluissa esiin tulleista asioista annetaan tietoa muille vain jos se on välttämätöntä (lastensuojelulaki) ja siinä määrin kuin on sovittu. Yhdessä vanhempien kanssa voidaan etsiä keinoja lapsen auttamiseksi ja suunnitella, millaista yhteistyötä koulun aikuiset ja vanhemmat voivat tehdä. Tarvittaessa otetaan yhteyttä yhteistyötahoihin vanhempien ja oppilaan kanssa sovitulla tavalla. Koulukuraattori on tavattavissa Keskuskoululla perjantaisin. Kuraattori toimii myös oppilashuoltoryhmän jäsenenä. Oppilaat voivat kertoa opettajalle haluavansa keskustella kuraattorin kanssa ja yhteyttä voi ottaa puhelimitse tai sähköpostilla.

Katariina Ronkonen
puh. 050 5726942
katariina.ronkonen(at)orivesi.fi

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Psykiatrinen sairaanhoitaja on koulun mielenterveystyöntekijä, jonka tehtävänä on tukea ja edistää lapsen psyykkistä kehitystä. Psykiatrinen sairaanhoitaja tapaa oppilaita yksilö- ja ryhmäkäynteinä sekä käy tunneilla ja välitunneilla seurailemassa oppilaiden pärjäämistä kouluyhteisössä. Luottamuksellisissa keskusteluissa esiin tulleista asioista annetaan tietoa muille vain jos se on välttämätöntä (lastensuojelulaki) ja siinä määrin kuin on sovittu. Psykiatrinen sairaanhoitaja kuuluu oppilashuoltoryhmään. Yhteyttä voi ottaa itse oppilas tai vanhemmat puhelimitse, sähköpostilla tai wilman kautta. Psykiatrinen sairaanhoitaja on paikalla Keskuskoululla tiistaisin ja torstaisin, tarvittaessa muulloinkin.

Miia Palva
p.040-1339232
miia.palva(at)orivesi.fi

Keskuskoulussa on suunnitelma koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja menettelytapamalli esiin tulevia kiusaamistapauksia varten. Keskuskoulun toimintamalli koulukiusaamisen ehkäisemistä ja siihen puuttumista varten ladattavana tiedostona.

Keskuskoulussa on myös laadittu toimintamalli, jolla pyritään mahdollisimman tehokkaasti puuttumaan oppilaitten tupakointiin tai päihteitten käyttöön. Keskuskoulun päihdetoimintamalli ladattavana tiedostona.

Ohjeita ja linkkejä kriisien käsittelyyn

 

 

UUTISET:

4.8.2014
Koulu alkaa torstaina 7.8. klo 9.15.

27.5.2014
Donkkaus on helppoa. Katso video. -->

27.5.2014
Motoristit kampanjoivat koulukiusaamista vastaan. -->

20.5.2014
Vappuna kisailtiin. Katso kuvia. -->

28.4.2014
5. luokkalaisten pala-animaatioita. Katso videot. -->

17.4.2014
Green screen -kerhon tuotoksia. Katso video. -->

13.4.2014
Muistellaan joulua. 4. luokkalaisten jouluevankeliumi videona. -->

10.4.2014
Ekaluokkalaiset saivat pyöräilykypärät. Katso kuvat. -->

14.3.2014
Keskuskoululaiset Tämä toimii -kilpailussa. Lue ja katso kuvia. -->

6.3.2014
Holman koululaiset kyläilivät keskuskoululla. Katso kuvia. -->

 

Keskuskoulu