Oriveden Keskuskoulu
Orivedenkoulut.net   [Matematiikka] [Englanti] [Äidinkieli]  
     
 

Etusivulle
Yhteystiedot
Peda.net - Kultavuori

Wilma

Oppilaskunta
Koulun kerhot
Esiopetusryhmä
Pienryhmät
Iltapäivätoiminta

Galleria
Oppiva Orivesi
Ratas

Säännöt
Loma-ajat
Kirjasto
Liikunta
Oppilashuolto
Terveydenhoito
Ruokalista
Linkit

Kansainvälisyys
Comenius 2009-2011
Comenius 2011-2013
English homepages

English pages

KiVa koulu logo

 

KESKUSKOULUN SÄÄNNÖT

 1. Oriveden alakoulujen yhteiset järjestyssäännöt
 2. Välituntikäyttäytymiseen liittyviä sääntöjä
 3. Säännöt kännyköiden käytöstä koulussa
 4. Tietokoneiden käyttäjäsäännöt

Oriveden alakoulujen yhteiset järjestyssäännöt

1. OPISKELU

 • Noudatan opettajan tai ohjaajan antamia ohjeita
 • Annan työrauhan kaikille
 • Teen tehtäväni huolellisesti
 • Huolehdin läksyistäni ja opiskeluvälineistäni

2. KÄYTTÄYTYMINEN JA HUOLELLISUUS

 • Tervehdin, kiitän ja olen kohtelias
 • Käyttäydyn huomaavaisesti muita kohtaan
 • Käytän asiallista kieltä
 • Liikun sisätiloissa meluamatta ja rauhallisesti
 • Huolehdin ympäristöni siisteydestä sekä omista ja yhteisistä tavaroista

3. VÄLITUNNIT

 • Pysyn välituntialueella
 • Pukeudun sään mukaisesti
 • Välituntileikkini eivät aiheuta vaaraa itselleni tai muille
 • Siirryn välitunnille ja takaisin ripeästi

4. RUOKAILU

 • Siirryn ruokailuun ja sieltä pois rauhallisesti
 • Käyttäydyn ruokalassa asiallisesti
 • Annan kaikille ruokarauhan

5. KOULUN MATKAT

 • Noudatan liikennesääntöjä ja annettuja ohjeita
 • Käytän pyöräillessä kypärää
 • Käytän hämärässä heijastinta

6. POISSAOLOT

 • Huoltajani on velvollinen ilmoittamaan opettajalle poissaoloni syyn mahdollisimman pian
 • Aiheettomat ja/tai pitkäkestoiset poissaolot johtavat oppilashuollollisiin toimenpiteisiin

7. PÄIHTEET

 • Tupakointi ja päihteitten käyttö sekä hallussapito on kielletty koulussa ja koulualueella

8. OMIEN VÄLINEIDEN KÄYTTÖ

 • Tuon kouluun vain opiskelussa tarvittavat välineet
 • Omien tarvikkeiden tuominen kouluun tapahtuu omalla vastuulla
 • Puhelimien ja omien päätelaitteiden käytöstä sovitaan tapauskohtaisesti opettajan kanssa eivätkä ne saa häiritä opiskelua

9.  SEURAAMUKSET

 • Lievistä järjestyssääntörikkomuksista ja laiminlyönneistä tiedotetaan huoltajia Wilma-tuntimerkinnöin
 • Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus
 • Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi
 • Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan koulupäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi
 • Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään
  (Perusopetuslaki 36§)

Sivun alkuun

Välituntikäyttäytymiseen liittyviä sääntöjä

pihaleikit
 • Välituntialueen rajat on sovittu ja pääsääntöisesti merkitty siimoilla. Niiden ulkopuolelle ei mennä.
 • Keinuihin on laadittu luokkakohtainen vuorolista. Keinuissa keinutaan yksinään istuen. Keinujen edestä ei juosta uhitellen. Keinun ketjujen kieputtaminen on kielletty.
 • Mäenlasku on sallittu vain siihen tarkoitukseen varatulla alueella ja laskea ei saa seisaaltaan.
 • Välitunnin aikana heittely on kielletty (kävyt, kivet, marjat, lumipallot jne.). Ainoastaan välituntivälineisiin kuuluvia frisbieitä, soft-palloja tai diaboloja saa heitellä varovaisuutta noudattaen.
 • Istutukset jätetään rauhaan, ei revitä lehtiä, eikä kiipeillä puissa.
 • Oman luokan WC:ssä suoritetaan tarpeet ja sieltä poistutaan viivyttelemättä. WC:ssä käydään yksitellen.
 • Välituntivälineet palautetaan omille paikoilleen.

Sivun alkuun

Säännöt kännyköiden käytöstä koulussa

Lisääntyvässä määrin tämän lukuvuoden aikana oppilaiden käsipuhelimet ovat alkaneet häiritä oppituntien kulkua. Ne antavat herätyssignaaleja kesken oppitunnin. Niillä pyritään pelaamaan tai niillä lähetellään tekstiviestejä oppituntien aikana. Niihin jopa soitetaan mitä epäsopivimpina ajankohtina. Koulun henkilökunta on aikaisemmin tehnyt oppilaille selväksi kaksi asiaa koskien ko. puhelimia. Nämä käytännöt ovat edelleen voimassa:

 • kännykät tuodaan kouluun omalla vastuulla
 • kännykät pidetään suljettuina koko koulupäivän ajan.

Kun oppilaat kuitenkin edelleen tuovat puhelimiaan kouluun, mutta eivät osaa niiden kanssa toimia oikein, on koulun henkilökunnan muutettava ohjeita tiukemmaksi. On lisäksi tarpeen, että opettajilla on yhdenmukaiset menettelytavat, kuinka asioihin puututaan. Oppilaiden oikeusturva myös edellyttää, että oppilaille ja heidän vanhemmilleen on riittävän selkeästi tiedotettu menettelytavoista, joilla tässä tapauksessa puututaan kännyköiden ”väärinkäyttöön”.

Opettajat takavarikoivat koulussa häiriötä tuottavat ja jopa vain esillä olevat kännykät. Koulupäivän päättyessä oppilas tulee noutamaan takavarikoidun puhelimensa. Opettaja, joka on puhelimen ottanut tai oma luokanopettaja palauttaa puhelimen oppilaalle lukitusta kaapista. Koulun alueelta poistuttuaan oppilaalla tietenkin on oikeus käyttää puhelintaan vapaasti.

Tärkeissä asioissa oppilaalla tai hänen omaisillaan on mahdollisuus käyttää koulun puhelinta: 040 1339203.

Varmaankin monen mielestä jyrkältäkin vaikuttava puuttuminen tämän kaltaiseen asiaan on syntynyt puhtaasti halusta oikaista olemassa oleva epäkohta, joka häiritsee koulutyötä. Vaikka asia yksilön tasolta tuntuu pikkuasialta, ei se sitä ole koko kouluyhteisön kannalta.

 • Sivun alkuun

  Tietokoneiden käyttäjäsäännöt

  Koulussamme on ensimmäisiä luokkia lukuun ottamatta kaikissa luokkahuoneissa internet-yhteydellä varustetut tietokoneet. Näin koneet ovat aina vaivatta käsillä, kun tarvitaan jotain erityistä tietoa tai halutaan tarkistaa jonkun tiedon paikkansa pitävyys.

  Edellä mainitun lisäksi tietokoneita käytetään myös esimerkiksi kirjoitelmien ja esitelmien laadintaan sekä opetuksen eriyttämiseen ja tukiopetukseen.

  Tietokoneiden käytöstä on laadittu säännöt (ladattava tiedosto).

  Monilla perheillä on jo kotona internet-yhteydellä varustettu tietokone. Vanhempien kannattaisi tutustua MLL:n Vanhempain netti -sivuihin, jossa on kuvattu keinoja, joilla voi välttyä internetin vaaroilta ja kielteisiltä ilmiöiltä.

  Sivun alkuun

   

 •