Oriveden lukio
Koulutustoimi        
       
 

Etusivulle

Opetussuunnitelma
>> Aikataulu
>> Toiminta-ajatus
>> Toimintakulttuuri
>> Ohjaustyö
>> Aihekokonaisuudet
>> Tuntijako
>> Kieliohjelma
>> Itsenäinen opiskelu
>> Tietostrategia
>> Yhteistyö
>> Erit. tukea tarvitsevat
>> Kieli- ja kult. ryh. op.
>> Opiskelijahuolto
>> Arviointi
>> Toiminnan kehitt.

>> Oppiaineet

 

 

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelman laatiminen

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmajärjestelmän osia ovat

  • lukiolaki ja -asetus
  • valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun opetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja lukiokoulutuksen tuntijaosta
  • Opetushallituksen määräys lukion opetussuunnitelman perusteista
  • koulutuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma
  • lukioasetuksen 3 §:n mukainen vuosittainen suunnitelma.

Oriveden lukion opetussuunnitelma on laadittu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan. Opetussuunnitelmassa päätetään lukion opetus- ja kasvatustyöstä. Opetussuunnitelman pohjalta lukio laatii lukuvuosittaisen suunnitelman opetuksen käytännön järjestämisestä. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa lukion opetussuunnitelman sekä lukuvuosittaisen suunnitelman pohjalta.

Opettajan tulee opetuksessa noudattaa opetuksen järjestäjän vahvistamaa opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelman ajantasaisuus varmistetaan jatkuvalla seurannalla ja päivityksellä.

 

   

Katso Ajankohtaista-osiosta:

Opiskelijan opas ladattavissa myös e-kirjana

Wilma-ohjelmisto

Opiskelijablogi avattu. Tule kirjoittajaksi.

Syksyn 2015 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen

Taksvärkki 5.9.

 

 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Oriveden lukiossa oli kiinalaisia ja saksalaisia opiskelijoita ja opettajia vieraina 24.-30.8.

 

 

MUUTA TOIMINTAA

Oriveden yhteiskoulu täytti 90 vuotta vuonna 2014

90-vuotisjuhlaa vietettiin Oriveden yhteiskoulussa ja Oriveden lukiossa perjantaina 28.11. ja lauantaina 29.11.

 

REIKÄREUNA-ELOKUVAFESTIVAALI

Reikäreuna-elokuvafestivaaliin osallistuttiin syyskuussa

 

 

 

UNESCO-school-network