Filosofian ja ET:n kurssit

Filosofinen etiikka

Metafysiikan, tietoteorian ja tieteenfilosofian kysymyksiä

Kysymyksiä yhteiskunnasta ja oikeudenmukaisuudesta

Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu

Johdatus filosofiaan (vanha opetussuunnitelma)

Filosofinen etiikka