Etusivu

Yhteystiedot
Tavoitteet
Toimintasuunnitelma

Taideratas 2013-2014

Kuvataideratas 2008-2013
Grafiikkakurssi 2012-13
Animaatiokurssi
Kuvataidegalleria

Sirkusratas 2008-2013
Sirkuskurssi 2012-13

Tanssiratas 2009-2013
Tanssi 2012-2013

Draamaratas 2011-2012
Draamagalleria

Käyttötaideratas 2010-2011
Käyttötaidegalleria

Sanataideratas 2009-2010

Taitoratas 2008-2011
Opetuksen sisällöt
Tehtäväkortit
Teknologiagalleria

Oppilastöiden näyttelyt

Ratas tutkimusraportti

Ratas moodlessa

OPH:n hankelogo
Opetushallitus rahoitti Ratas-hanketta 2008-11


   

Käyttötaideratas 2010 - 2011

Keramiikka

Tekstiilitaide

Grafiikka

Kuvagalleria - käyttötaide

Käyttötaiteen rattaiden sisällöt ja tavoitteet

Käyttötaiteen rattaissa oppilas oppii ilmaisemaan itseään vapaan ja soveltavan taiteen keinoin. Osa-alueina käyttötaiteen rattaissa ovat esineiden tai tuotteiden suunnittelu ja valmistus. Käyttötaiteen rattaissa oppilas oppii arvostamaan käden taitoja, taiteidenvälisyyttä ja omaa kulttuuriperintöä sekä ekologisuutta.

Käyttötaiteen rattaissa tavoitteena on, että oppilas ymmärtää käyttötaiteen merkityksen oman elämän laadulle sekä sen vaikutuksen ympäristöön. Käyttötaiteen rattaissa oppilaan toimintaa ohjataan ottamaan huomioon käytettävyyttä, esteettisyyttä, luonnon tuntemusta, rakennetta ja materiaalien käyttötarkoitusta.

Käyttötaiteen rattaissa oppilas osaa yhdistää vapaata ja soveltavaa taidetta käyttötaiteessa ja ottaa huomioon visuaalisia, taloudellisia, teknologisia ja käyttötarkoituksen mukaisia vaatimuksia.

Teoksissa tai tuotteissa tulee näkyä oman työn arvostaminen, osaaminen, ympäristön huomioon ottaminen ja tietoisuus omasta kulttuuriperinnöstä.

Sivun alkuun