Etusivu

Yhteystiedot
Tavoitteet
Toimintasuunnitelma

Taideratas 2013-2014

Kuvataideratas 2008-2013
Grafiikkakurssi 2012-13
Animaatiokurssi
Kuvataidegalleria

Sirkusratas 2008-2013
Sirkuskurssi 2012-13

Tanssiratas 2009-2013
Tanssi 2012-2013

Draamaratas 2011-2012
Draamagalleria

Käyttötaideratas 2010-2011
Käyttötaidegalleria

Sanataideratas 2009-2010

Taitoratas 2008-2011
Opetuksen sisällöt
Tehtäväkortit
Teknologiagalleria

Oppilastöiden näyttelyt

Ratas tutkimusraportti

Ratas moodlessa

OPH:n hankelogo
Opetushallitus rahoitti Ratas-hanketta 2008-11


   

Kuvataideratas

Eija Isojärven paperitaideteos

Kuvataiderattaan opetuksen sisällöt

Kuvataiderattaan aikataulut 2009-2011

Kuvataidetta opettajille

Grafiikkagalleria 2011-2013

Kuvataideratas on visuaalisten taiteiden perusopetusta.

Opettajina toimivat Orivedellä tai sen läheisyydessä asuvat ammattikuvataiteilijat ja visuaalisen alan ammattilaiset

Opetus toteutetaan kursseina, jotka koostuvat viidestä kahden tunnin opetuskerrasta,  5 x 2h. Kurssi voidaan myös toteuttaa  toisin jos  kurssisuunnitelma niin vaatii. 

Koordinaattori: Tom Linkopuu

Kuvataidekurssien yleiset tavoitteet

 • Tavoitteena on antaa oppilaallelle uusia tapoja tarkastella omaa ympäristöään ja luoda aktiivinen suhde siihen.
 • Taiteen avulla lisätään lapsen hyvinvointia ja jaksamista koulutyössä.
 • Kuvantekeminen tuo työkaluja arjen visuaalisuuden jäsentämiseen ja kehittää oman identiteetin etsintää.
 • Opetuksessa pyritään vuorovaikutteisuuteen, jolloin emotionaaliset ja sosiaaliset taidot kehittyvät.
 • Toiminalliset tarpeet pääsevät myös kehittymään uusien työtapojen ja materiaalien kautta.
 • Taiteen tekoon syventyminen kehittää lapsen keskittymiskykyä.
 • Kuvien ja teoksien kautta heräävät ajatukset ja tuntemukset saavat näkyvän ja yhdessä jaettavan muodon.
 • Tavoitteena on kehittää oppillaan itsearviointia ja kykyä osallistua yhdessä arviointiin. Taiteentekemisessä ei kilpailla paremmuudesta eikä opetella mikä on oikein ja väärin, vaan otetaan huomioon  erilaiset näkemykset ja ajatukset.
 • Oppilaat pääsevät työskentelemään hyvillä tarvikkeilla ja materiaaleilla, jolloin kuvien tekemisestä voi nauttia enemmän.
 • Kuvataidekurssilla lapset voivat tutustua uusii materiaaleihin ja työtapoihin, joita ei koulussa muuten harjoiteltaisi ja he saavat taiteilijaopettajilta parasta tietoa käytännön ongelmiin.

Miten kuvataideratas toimii

Luokanopettaja

 • toimii yhteistyössä kurssikordinaattorin kanssa käytännön suunnittelussa ja järjestelyssä
 • osallistuu kurssilla opetukseen ja oppii lasten mukana kuvantekemistä
 • on siten aktiivisesti mukana yhteisessä kuvallisessa prosesissa.
 • toimii yhteistyössä  ja hyvässä vuorovaikutuksessa taiteilijaopettajan kanssa
 • vastaa järjestyksestä kuvataidekurssilla

Taiteilijaopettaja - työpajan ohjaaja

 • ammattikuvataiteilija tai visuaalisen alan ammattilainen
 • toimii yhteistyössä ja hyvässä vuorovaikutuksessa luokanopettajan kanssa
 • sopii kordinaattorin kanssa tarpeistaan kurssille
 • opettaa sovitulla koululla kuvataiderataskurssin

Koordinaattori

 • suunnittelee kurssikokonaisuuksia sekä niihin liittyviä käytäntöjä
 • tiedottaa Ratas-kursseista kouluille
 • luo suhteet taiteilijoihin ja sopii kurssijärjestelyistä sekä pyytää kurssitarjouksia
 • on yhteyshenkilönä kuvataideratasasioissa koulujen opettajien ja taiteilijoiden kanssa
 • hankkii materiaalit ja tarvikkeet  kursseille
 • suunnittelee ja luo käytännöt miten taidemateriaalien ja tarvikkeiden kanssa toimitaan koulujen välillä kunkin kurssin tarpeen mukaan

Dokumentointi

 • kuvataiderattaan kurssit dokumentoidaan  kurssin alkusanoista loppusanoihin työskentelyvaiheittain.
 • saadaan uusissa opetustilanteissa käytettävää materiaalia 
 • saadaan oppilaille muistoksi jääviä dokumetteja. 
 • valokuvaaminen pyritään tekemään luokanopettajaa ja taiteilijan voimin.
 • tavoitteena on myös tuottaa taideratasesite, jossa esitellään toimintaa ja tulevia kursseja.

Sivun alkuun