Etusivu

Yhteystiedot
Tavoitteet
Toimintasuunnitelma

Taideratas 2013-2014

Kuvataideratas 2008-2013
Grafiikkakurssi 2012-13
Animaatiokurssi
Kuvataidegalleria

Sirkusratas 2008-2013
Sirkuskurssi 2012-13

Tanssiratas 2009-2013
Tanssi 2012-2013

Draamaratas 2011-2012
Draamagalleria

Käyttötaideratas 2010-2011
Käyttötaidegalleria

Sanataideratas 2009-2010

Taitoratas 2008-2011
Opetuksen sisällöt
Tehtäväkortit
Teknologiagalleria

Oppilastöiden näyttelyt

Ratas tutkimusraportti

Ratas moodlessa

OPH:n hankelogo
Opetushallitus rahoitti Ratas-hanketta 2008-11


   

Tanssiratas

Tanssirattaan aikataulu 2009-2010

Tanssigalleria

Tanssiratas lapsen kasvun ja oppimisen tukena

tanssiratasTanssipajassa vahvistetaan lapsen luontaista liikunnallisuutta ja edistetään oppimiselle tärkeiden hermoratojen kehittymistä.

Improvisaation avulla tutustutaan tanssin peruselementteihin, joita kaikki eri tanssilajit ja -tekniikat käyttävät. Tilankäytön, liikenopeuden, rytmin, energiakäytön sekä erilaisten liikelaatujen ymmärtäminen tukee kaikkia liikunnallisia harrastuksia.

Jokaisessa koulussa pyritään valmistamaan demostraatio esitys, joka näytetään muille koulun oppilaille.  Esityksen valmistaminen tuo esiin lasten luovuuden ja kehittää ryhmätyötaitoja. 

Tanssirattaan tavoitteet

  • TanssiratasAntaa oppilaille käsitys tanssin peruselementeistä, joita ovat tila, muoto, energia, likelaatu.
  • Oppia tunnistamaan eri kehonosat ja niiden liikemallit
  • Oppia käyttämään erilaisia kulkureittejä ja ryhmämuodostelmia tilassa.
  • Oppia erottamaan liike ja pysähdys, kehittää tasapainoa ja huomioida liikkeen ja  pysähdyksen muoto.
  • Oppia käyttämään erilaisia liikenopeuksia, rytmejä aksentoiteja.
  • Etsiä erilaista voimankäyttöä ja erilaisia liikelaatuja
  • Oppia tunnistamaan oma liike ja tarkkailla muiden liikekieltä sekä suhteuttaa oma tekeminen kokonaisuuteen.
  • Oppia tekemään ryhmätyötä.
  • Antaa kokemusta esillä olemisesta ja oman tekemisen arvostamisesta.

Sivun alkuun