Etusivu

Yhteystiedot
Tavoitteet
Toimintasuunnitelma

Taideratas 2013-2014

Kuvataideratas 2008-2013
Grafiikkakurssi 2012-13
Animaatiokurssi
Kuvataidegalleria

Sirkusratas 2008-2013
Sirkuskurssi 2012-13

Tanssiratas 2009-2013
Tanssi 2012-2013

Draamaratas 2011-2012
Draamagalleria

Käyttötaideratas 2010-2011
Käyttötaidegalleria

Sanataideratas 2009-2010

Taitoratas 2008-2011
Opetuksen sisällöt
Tehtäväkortit
Teknologiagalleria

Oppilastöiden näyttelyt

Ratas tutkimusraportti

Ratas moodlessa

OPH:n hankelogo
Opetushallitus rahoitti Ratas-hanketta 2008-11


   

Tavoitteet

ratas-logo Luodaan taiteentekijöiden, kädentaitajien ja kasvattajien verkosto, joka on valmis jakamaan omaa asiantuntijuuttaan paikallisten koulujen ja oppilaitten hyväksi.
ratas-logo Vahvistetaan oppilaissa muönteistä oppimisasennetta ja annetaan oppilaille onnistumisen kokemuksia ja luomisen iloa. Kannustetaan oppilaita innovatiivisuuteen ja mielikuvituksen lentoon.
ratas-logo Vahvistetaan ja kehitetään opettajien osaamista ja ammattitaitoa työssäoppimisen ja yhdessäopettamisen keinoin.
ratas-logo Saadaan paikalliset resurssit (henkilöt, materiaalit ja välineet) mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön erityisesti syrjäseutujen oppilaitten hyödyksi.
ratas-logo Dokumentoidaan koko prosessi verkkoon ja videoidaan se DVD:lle siten, että käytettyä mallia voi vapaasti hyödyntää.
ratas-logo Tuetaan kestävän kehityksen periaatteita käyttämällä mahdollisimman tehokkaasti ja kierrättämällä laitteita, henkilöitä ja materiaaleja.