Etusivu

Yhteystiedot
Tavoitteet
Toimintasuunnitelma

Taideratas 2013-2014

Kuvataideratas 2008-2013
Grafiikkakurssi 2012-13
Animaatiokurssi
Kuvataidegalleria

Sirkusratas 2008-2013
Sirkuskurssi 2012-13

Tanssiratas 2009-2013
Tanssi 2012-2013

Draamaratas 2011-2012
Draamagalleria

Käyttötaideratas 2010-2011
Käyttötaidegalleria

Sanataideratas 2009-2010

Taitoratas 2008-2011
Opetuksen sisällöt
Tehtäväkortit
Teknologiagalleria

Oppilastöiden näyttelyt

Ratas tutkimusraportti

Ratas moodlessa

OPH:n hankelogo
Opetushallitus rahoitti Ratas-hanketta 2008-11


   

Taitoratas - opetuksen sisällöt

Taitorattaan tavoitteena on juurruttaa kaupunkiin yhteinen toteutusmalli, joka vahvistaa kädentaitojen opetusta ja monipuolistaa teknologiakasvatusta kaikissa alueen kouluissa.

Hankkeen kohderyhmän (4-6-luokkien oppilaat) opiskelussa teknologian tulee olla vielä leikkiä ja ongelmien ratkaisua monipuolisissa ja aidoissa tilanteissa oppilaan ikävaihe huomioiden. Oleellista on löytää ja tarjota sellaisia haasteita, joihin oppilaat helposti sitoutuvat ja jotka he kokevat omikseen. Esimerkiksi eri oppiaineiden integroinnissa korostuvat aihekokonaisuuden tavoitteet ja sisällöt seuraavasti:

3. luokat nivel ongelman ratkaisua ja nivelen siirtäminen osaksi isompaa kokonaisuutta esim. lelua
4. luokat luovuuden vuoristorata luovuus, kekseliäisyys, kierrätys ja askartelu
5. luokat sähäkästi sähköllä luovuus, epäkesko/liike, sähköteknologia, virtapiiri ja kytkimet
6. luokat virtaa, voimaa, vauhtia muoviteknologia, kierrätys, materiaaliteknologia, virtapiiri, voimansiirto, kuntakohtainen kilpailu yhteistyössä yritysten kanssa

Oppilaiden harrastuneisuuden tueksi hankkeen osana järjestetään teknologiapainotteisia oppilaskerhoja sekä kuntakohtaisia kilpailuja yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa.

taito-oliot